مجلس، افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح را تعیین می‌کند

نمایندگان مجلس روز دو شنبه در خصوص افزایش حقوق بازنشستگانی که حقوق دریافتی آنان بالای ده میلیون تومان است (سایر سطوح ) تصمیم می‌گیرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس پس از اعتراضات گسترده بازنشستگانی که بالای ده میلیون دریافتی دارند، روز دوشنبه درباره میزان افزایش حقوق آنان تصمیم گیری می‌کند.

پس از کاهش درصد افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح ( دریافت کنندگان حقوق بالای ده میلیون تومان ) تأمین اجتماعی از سوی دولت و اعتراض گسترده این قشر از جامعه، میزان افزایش حقوق این افراد را مجلس تعیین می‌کند.

هر ساله براساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون کار میزان افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم برای حداقل بگیرها و هم سایر سطوح درآمدی بازنشستگان مشخص می‌شد و برهمین اساس امسال نیز هیأت مدیره تأمین اجتماعی پیشنهاد افزایش ۵۷ درصدی را برای حداقل بگیرها و ۳۸ درصدی را برای سایر سطوح ارائه کرد اما متأسفانه پس از گذشت یک ماه و با تأخیر زیاد هیأت دولت فقط با افزایش ۱۰ درصد حقوق برای بازنشستگان سایر سطوح موافقت کرد که بسیاری از کارشناسان تأمین اجتماعی و همچنین کانون‌های بازنشستگان این مصوبه را غیر قانونی دانستند و همین موضوع اعتراض آنان را به‌دنبال داشت.

به همین دلیل جلسه‌ای در کمیته تطبیق قوانین مجلس برگزار شد و قرار است روز دوشنبه جلسه دیگری در هیأت رئیسه برگزار و برای میزان افزایش حقوق سایر سطوح درآمدی بازنشستگان تأمین اجتماعی تعیین تکلیف شود.

پاسخ دادن