مجلس به مدرس خیابانی اعتماد نکرد

مدرس خیابانی وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صمت رای اعتماد لازم برای تصدی این وزارتخانه را کسب نکرد.

تهران – اقتصاد برتر ۲۲ مرداد ۹۹

از ۲۵۴ نماینده حاضر در جلسه رای اعتمادی به وزیر پیشنهادی صمت ۱۰۴ نفر موافق، ۱۴۰ نفر مخالف و ۱۰ نفر رای ممتنع دادند. بنابراین مدرس خیابانی نتوانست از مجلس رای اعتماد قانونی را اخذ کند. قالیباف ضمن اعلام این مطلب، از رئیس جمهوری خواست وزیر پیشنهادی بعدی را سریعتر به مجلس معرفی کند.

در جلسه بررسی صلاحیت مدرس خیابانی رئیس جمهوری شرکت نکرد و به جای وی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور شرکت کرد ، این موضوع باعث ناراحتی برخی نمایندگان شد که در سخنرانی های مخالف خود علیه وزیر پیشنهادی این موضوع را مطرح کردند و از رئیس جمهوری انتقاد نمودند .

قالیباف رئیس مجلس نیز در توجیه عدم حضور رئیس جمهور گفت ، رئیس جمهوری اطلاع داده اند برای حضور در مجلس از ستاد مقابله با کرونا استعلام کرده اند و این ستاد با حضور رئیس جمهور در مجلس مخالفت کرده است ، لذا به همین دلیل رئیس جمهور در مجلس حضور پیدا نکرده اند. عدم حضور رئیس جمهور باعث شد شمار مخالان وزیر پیشنهادی بیشتر شود. و نهایتا حسین مدرس خیابانی نتوانست رای اعتماد لازم را از مجلس اخذ کند.

پاسخ دادن