مجمع عمومی فوق العاده شرکت لیزینگ رایان سایپا

اقتصاد برتر

مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت لیزینگ رایان سایپا در محل سالن رمضان شرکت پارس خودرو با حضور اکثریت صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل شد.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۱ آذر ۹۷

به گزارش اقتصاد برتر به نقل از عصر اقتصاد، مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده شرکت لیزینگ رایان سایپا در محل سالن رمضان شرکت پارس خودرو با حضور اکثریت صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان تشکیل شد. مجمع به ریاست آقای ابوالقاسم جمشیدی و ناظرین آقایان ندیلی و جمالی و دبیری آقای کریمی برگزار گردید. در این مجمع افزایش سرمایه شرکت لیزینگ رایان #سایپا از محل مطالبات و آورده های نقدی سهامداران به میزان صددرصد مورد تصویب قرارگرفت هم چنین انتشار اوراق مشارکت به میزان ۱۵۰۰میلیارد ریال و انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) به ۱۰۰۰میزان میلیارد ریال نیزدر سال ۹۶ تصویب شد. گزارش مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه: در ابتدا گزارش عملکرد هیئت مدیره به سهامداران حاضر در مجمع بشرح زیر ارائه گردید: ابتدا روند افزایش سرمایه شرکت از یک میلیون ریال در سال۸۱ به ۴۵۲۰میلیارد ریال در حال حاضر توضیح داده شد و سپس نمودار مقایسه ای فروش در سالهای مختلف ارائه گردید. برنامه فروش ۱۰۰٫۰۰۰ خودرو همگن با وام ۱۲۰ میلیون ریال بوده که از این میزان در ۶ ماهه اول سال ۹۶تعداد ۸۱۰۲۱ دستگاه خودرو به میزان ۸۱ درصد نسبت به …

گزارش مجمع عمومی فوق العاده درخصوص افزایش سرمایه:

در ابتدا گزارش عملکرد هیئت مدیره به سهامداران حاضر در مجمع بشرح زیر ارائه گردید:

ابتدا روند افزایش سرمایه شرکت از یک میلیون ریال در سال۸۱ به ۴۵۲۰میلیارد ریال در حال حاضر توضیح داده شد و سپس نمودار مقایسه ای فروش در سالهای مختلف ارائه گردید. برنامه فروش ۱۰۰٫۰۰۰ خودرو همگن با وام ۱۲۰ میلیون ریال بوده که از این میزان در ۶ ماهه اول سال ۹۶تعداد ۸۱۰۲۱ دستگاه خودرو به میزان ۸۱ درصد نسبت به بودجه تحقق داشته است.
برنامه تسهیلات اعطایی۱۲۰۰۰ میلیارد ریال بوده که از این میزان در ۶ماهه اول سال ۹۶مبلغ ۹۷۲۲ میلیارد ریال آن تحقق یافته است.در آمد حاصل از عملیات لیزینگ در ۶ماهه اول سال۵۲ درصد از بودجه کل سال ۹۶را پوشش داده و هم چنین سود عملیاتی شرکتبه میزان ۵۴درصد و سود خالص به میزان درصد ۵۴ در این مدت تحقق یافته اند.
از اهم اقدامات در نظر گرفته شده در سال۹۶ به موارد زیر اشاره گردید:
۱ – افزایش سرمایه شرکت
۲-انتشار اوراق مشارکت به میزان ۱۵۰۰میلیارد ریال
۳-انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) به میزان ۱۰۰۰ میلیارد ریال در انتها پس از مطالعه گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و هم چنین پاسخگویی به سوالات سهامداران و اعضای هیئت رئیسه افزایش از ۴۵۲۰میلیارد ریال به۹۰۴۰ میلیارد ریال سرمایه شرکت به میزان ۱۰۰ درصد با اکثریت آرا سهامداران مورد تصویب قرار گرفت.

گزارش مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در خصوص اوراق مشارکت و گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص)
مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده با موضوع استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی و تصمیم در خصوص انتشار اوراق مشارکت طبق برنامه راس ساعت ۱۵آغاز گردید. ابتدا هدف از انتشار اوراق مشارکت اعطای تسهیلات به متقاضیان خرید خودرو بیان گردید.
مبلغ اوراق ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ میلیون ریال به تعداد ۱٫۵۰۰٫۰۰۰برگه یک میلیون ریالی با نام تعیین گردید.
میلیون ریال به تعداد ۱٫۵۰۰٫۰۰۰مبلغ اوراق برگه یک میلیون ریالی با نام ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ تعیین گردید.
هم چنین ضامن انتشار اوراق بانک سامان و امین سازمان حسابرسی و عامل فروش کارگزاری بانک تجارت مشخص گردیدند که در انتها پس از استماع گزارش حسابرس و ارائه توضیحات کامل و پاسخگویی به سوالات هیئت رئیسه و سهامداران انتشار این اوراق مورد تصویب قرارگرفت.
همچنین مجمع با اکثریت آراء حاضرین اختیار انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری (خاص) به میزان۱۰۰۰ میلیارد ریال را به هیئت مدیره تفویض نمود تا پس از طی مراحل قانونی نسبت به انتشار آن اقدام نماید.

تاریخچه
شرکت لیزینگ رایان #سایپا# ابتدا با نام شرکت تولید قطعات برقی خودرو سایه روا (سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۸به شماره با سرمایه۱۳۹۰۶۱ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ثبت تاسیس گردید.
این شرکت در بهمن ماه ۱۳۷۷ به شرکت تولید لوازم برقی سایپا و سپس به رایان سایپا و در سال۱۳۸۷ به لیزینگ رایان سایپا تغییر نام داد. این شرکت در زمینه فروش قسطی خودرو (لیزینگ)، خدمات بیمه ای و کارت از اوایل سال ۱۳۸۰ آغاز فعالیت نمود و طی سالهای فعالیت خود به نحو چشمگیری توسعه یافت.
طبق تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۱۳۸۳/۵/۲۷ نوع شرکت به سهامی عام تبدیل شد.
شرکت در تاریخ ۱۳۸۳/۱۲/۳ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرش گردید و از تاریخ ۱۳۸۴/۴/۵ نام این شرکت بعنوان (۴۳۰) چهارصد و سی امین شرکت پذیرفته و در بورس با کد ۶۵-۹۱-۰۴شده نماد ولساپا در فهرست تالار فرعی درج و در پایان سال۱۳۸۵ به تابلوی اصلی انتقال یافت.
در اواخر شهریور ماه سال ۱۳۸۴شرکت لیزینگ رایان سایپا با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اولین شرکت خدماتی در ایران معادل ۳۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت ۳ ساله با نرخ سود علی الحساب۱۷% در سال۱۳۸۷ معادل۴۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت ۳ساله با سود علی الحساب % ۱۸منتشر ،در سال ۱۳۹۳ معادل ۸۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت ۵ ساله با سود علی الحساب %۲۲ منتشر و در سال ۱۳۹۵ معادل ۱۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مشارکت ۴ساله  فروش رساند.
در اواخر سال ۱۳۸۸ شرکت لیزینگ رایان سایپا با کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بعنوان اولین شرکت خدماتی در ایران معادل ۳۰۰میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری (خاص) ۳ساله با سود علی الحساب ۱۵% و در اواخر سال ۱۳۹۲ معادل ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری (خاص) ۳ساله با سود علی الحساب%۲۲ منتشر و به فروش رساند.

. در سال ۱۳۹۲ شرکت لیزینگ رایان سایپا با کسب مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار تهران معادل ۲۲۸میلیارد ریال اوراق اجاره مدت دار(صکوک) ۴ ساله با سود علی الحساب ۲۰% منتشر و به فروش رساند.

استراتژی های شرکت لیزینگ رایان سایپا (سهامی عام)

افزایش درآمد

۱- کاهش هزینه

۲-توسعه برون سپاری فعالیت های سازمان

۳- به نمایندگی ها توسعه تجارت الکترونیک

۴ تنوع در ارائه خدمات

پاسخ دادن