مجوزهای صادره صنعتی ۹۹ در مقایسه با سال قبل

اینفوگراف زیر نشان می دهد تعداد مجوزهای صادره صنعتی در سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. 

تهران – اقتصادبرتر- ۰۵ اردیبهشت ۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر، با برآورد تعداد مجوزهای صادر صنعتی در سال ۹۹ حدود ۴۷ درصد مجوز  تاسیس صنعتی رشد داشته است.  همچنین سرمایه گذاری برای تاسیس صنعتی نیز از رشد ۸۷ درصدی برخوردار بوده است.

پاسخ دادن