مجوزهای صادره معدنی در سال ۹۹ نسبت به سال قبل

مجوزهای صادره معدنی در سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه سال قبل در اینفوگراف زیر نشان داده شده است. 
.تهران- اقتصادبرتر – ۱۰ اردیبهشت ۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر در اینفوگراف زیر انواع مجوزهای مربوط به معدن در خصوص پروانه اکتشاف و تولید و پشتیبانی از تولید و اشتغال نمایش داده شده است.

#مجوز
#مجوز_معدنی
#پروانه_اکتشاف
#گواهی_کشف
#عملیات_اکتشاف #اشتغال #پروانه_بهره_برداری
#تولید_پشتیبانی‌ها_مانع‌زدایی‌ها

 

پاسخ دادن