محدودیت چک برگشتی کرونایی‌ها برداشته شد

اقتصاد برتر

چک برگشتی متقاضیان و ضامنان صرفاً برای تسهیلات کرونایی، از محدودیت‌های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی می‌شود.

تهران – اقتصاد برتر ۳۱ مرداد ۹۹

بگزارش بانک مرکزی، «ستاد ملی مقابله با کرونا» قبلاً در دستورالعمل‌های اجرایی طرح اعطای تسهیلات به صاحبان کسب وکار‌هایی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا در فعالیت اقتصادی خود دچار مشکل شده بودند، متقاضیان تسهیلات را که دارای چک برگشتی از تاریخ یکم اسفند ماه ۱۳۹۸ تا تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۹ بودند، را از محدودیت‌های مقرر در قانون صدور چک مستثنی کرده بود.

بر این اساس و در بند (۲) از مصوبات سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ۲۵‏ مرداد ماه ۱۳۹۹، به منظور تسهیل در اعطای تسهیلات یاد شده فوق مقرر شده است که: «چک برگشتی متقاضیان، ذی‌نفعان و ضامنان در تسهیلات کسب وکار‌های آسیب دیده از کرونا که از تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ تا پایان زمان اجرای طرح تسهیلات قابل اعطا به واحد‌های کسب وکار و دیگر تسهیلات مربوط به کرونا صادر شده یا می‌شود. صرفاً برای طرح‌های تسهیلات کرونایی از محدودیت‌های متعارف در اعطای تسهیلات بانکی مستثنی شود.»

این مصوبه شامل تمام متقاضیان اخذ تسهیلات عادی نمی‌شود. در ابلاغیه جدید، موضوع مستثنی شدن از محدودیت‌های ناظر بر چک برگشتی شامل ضامنان و ذینفعان نیز می‌شود و بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌توانند نسبت به قبول ضمانت افرادی که دارای چک برگشتی در بازه زمانی ۱ اسفند ماه ۱۳۹۸ تا پایان زمان اجرای طرح اعطای تسهیلات مورد اشاره باشند، اقدام کنند. در پایان تأکید می‌شود، مصوبه یاد شده در شرف ابلاغ است و با قید فوریت به شبکه بانکی کشور ابلاغ می‌شود

پاسخ دادن