محصولی: مشکل ما پدرخوانده‌ها هستند

دبیر کل جبهه پایداری انقلاب اسلامی: مشکل ما پدرخوانده‌ها هستند؛ می‌روند برای خودشان شورا ساخته و بعد خودشان را محور وحدت معرفی می‌کنند.

تهران – اقتصادبرتر – ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

صادق محصولی، دبیر کل جبهه پایداری انقلاب اسلامی: اگر بخواهیم جریان اصولگرایی را در این خصوص نقد کنیم و مشکلاتی را باید بیان کنیم؛ اولین و مهم‌ترین مشکل این جریان پدرخواندگی است که این مشکل باعث می‌شود عده‌ای برای کار انقلاب فقط مثل ترمز باشند.

گاهی بی توجه به دیگران می روند و برای خودشان شوراهای متفاوتی می‌سازند و بعد خودشان را محور وحدت معرفی می‌کنند!

آقایان در انتخابات مجلس می گفتند اگر لیست یکی نباشد شکست می خوریم و ما می گفتیم شاید به ۳۰ نفر مشترک نرسیم ولی در عوض بیاییم مثلا روی ۲۵ نامزد مشترک وحدت کنیم و هر چه قدر مشترک شد آن را بدهیم.

به هر حال بین صفر و صد کلی عدد دیگر هم قرار دارد! اما گفتند نه یا هیچی یا سی نفر. تهدید کردند هرکسی در لیست ما قرار گرفت حق ندارد در لیست دیگری باشد. آیا تا به حال یک نفر از این آقایان در مورد علت منطقی یا شرعی این بحث تباین استدلالی داشته است؟ بنابراین یکی از مشکلات اصلی در تحول در حکمرانی همین بحث پدرخواندگی در جریان اصولگرایی است.

پاسخ دادن