مدیران ربات خواهند شد!

فایننشال تایمز: درآینده، کارگرها ربات نمی‌شوند، بلکه مدیران ربات خواهند شد!

تهران – اقتصادبرتر – ۴ مهر ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر،  تا سال ۲۰۵۰، مدیران اصلی شرکتها، ربات خواهند بود. این ربات ها به دقت میزان بازدهی شرکت و کارکنان را زیر نظر دارند و کارمندان می‌بایست به آنان گزارشات مستمر و دقیق بدهند.

این سایت معتقد است در سال ۲۰۵۰، کارگران رفاه خوبی خواهند داشت و زندگی‌شان سر و شکل بهتری پیدا خواهد کرد. اما مدیران بالا دستی باید به دنبال کار دیگری باشند.

همچنین برخی از کارشناسان معتقدند دیگر از جلسات کاری آنچنان خبری نخواهد بود، زیرا ربات ها همه چیز را می‌دانند…

پاسخ دادن