مدیریت علمی منابع و راه حل بهینه|مرتضی یوسفی طهارم|تلگرام

آشناترین ، مهمترین و پرکاربرد ترین واژه ها در مدیریت واژه های هدف ، منابع ، محدودیت و راه حل بهینه است.

تهران- اقتصادبرتر- ۰۴ فروردین ۹۹

هدف مدیریت علمی پیدا کردن راه حل و یا جواب بهینه با وجود محدودیت موجود است .
خود مدیریت علمی با محدودیت دانش در تعریف دقیق هدف و همچنین تشخیص و تعریف همه محدودیت های موثر بر تصمیم گیری مواجه است .
یعنی خود دانش مدیریت نیز همانند همه دانش های بشری محدود به دست آوردها در این حوزه تا به امروز است .

در بحث مدیریت بیماری مشهور به کرونا و یا کوید ۱۹ انتقاداتی به نحوه مدیریت این بیماری در همه کشورها منجمله کشور ما وارد شده و میشود .

وقتی اهداف و محدودیت ها متفاوت باشد. راه حل بهینه نیز متفاوت خواهد بود .
جواب ایده ال یعنی جلوگیری از مبتلا شدن همه افراد جامعه و بازگشت به زندگی عادی غیر ممکن و انتظاری غیر عقلایی است.

اما تعریف اهداف روشن و در نظر آوردن همه محدودیت ها و منابع و تلاش برای برطرف کردن برخی محدودیت ها موجود که میتواند باعث دست یابی به اهداف مطلوبتر شود انتظاری خردمندانه است.

بنظر میرسد منتقدان اطلاع دقیق و کاملی از محدودیت ها ندارند و مدیران و مسئولین مربوطه نیز نیز هدف مشخص و مشترکی نداشته و اهداف در سطوح کلان ،میانی و عملیاتی نیز در یک راستا نیست .

هر راه حل دم دستی و شدنی راه حل بهینه نیست و مدیران بر مبنای توانایی در هدف گذاری درست و پیدا کردن راه حل بهینه با وجود محدودیت ها و تلاش جهت دست یابی به هدف مورد نظر قضاوت خواهند شد.

پنهان نگهداشتن هدف و اعلام نکردن شفاف آن و تعریف مبهم و کلی از اهداف در واقع تلاشی درجهت فرار کردن از قضاوت و ارزیابی است.

*مطالب مطروحه در نوشته فوق مربوط به نویسنده آن در شبکه های اجتماعی می باشد، رسانه اقتصاد برتر تنها آن را بازنشر داده است و هیچکدام از تحلیل های آن را تایید یا رد نمی کند*

پاسخ دادن