مدیریت منابع دریای خزر با تهیه کاتالوگ ملی

همه کشورهای پنجگانه به این نتیجه رسیده اند که همکاری برای مدیریت وضعیت دریای خزر منوط به داشتن اطلاعات کامل است که کاتالوگ ملی گام مهمی در این زمینه است.

تهران – اقتصادبرتر – ۳۰ آذر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، سیده فاطمه بنی هاشمی مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات دریای وابسته به موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو  افزود: کاتالوگ ملی دریای خزر براساس ضرورتی که دهه ۷۰ و با پیشروی آب این دریا که پنج کشور همسایه را تحت تاثیر قرار داد بوجود آمد. براثر آن اتفاق یک هماهنگی بین پنج کشور روسیه، ایران، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان ایجاد تا همکاری های گسترده ای در رابطه با پیشروی آب با توجه به ماهیت اقلیمی این موضوع داشته باشند. ضرورت این همکاری در نخستین نشست به میزبانی کشورمان شکل گرفت و مسیر خود را با برگزاری جلسه ها سالانه در کشورها ادامه داد. سال ۱۳۹۴ این موضوع به عنوان ضرورت تدوین قانون در کشورهای پنج گانه مطرح و به عنوان ضرورت قانونی برای اقدام ها مصوب شد.

وی ادامه داد: قانون همکاری های آب و دما شناسی دریای خزر عنوانی بود که در مجلس شورای اسلامی کشورمان مصوب شده و برای اجرا ابلاغ شد. کشورها بر اساس مصوبه مجالس خود موظف شدند ظرفیت های همکاری های چند جانبه خود در جلسه های سالانه به میزبانی هر کشور را به اشتراک بگذارند .  همچنین مقرر شد کشورها همکاری های مطالعاتی در باره موضوع های مرتبط با منابع آب ورودی به این دریا را بایکدیگر به اشتراک بگذارند .

مدیر مرکز تحقیقات و مطالعات دریای خزر وابسته به موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو ، بررسی اثرهای محیطی آب دریای خزر را یکی دیگر از مولفه های مطرح در این همکاری ها برشمرد و خاطرنشان ساخت: این همکاری ها که از سال ۷۴ شروع و ۹۴ قانونی شد یک ظرفیت خوب برای کشورهای حاشیه این دریاچه است. بنی هاشمی با بیان اینکه داده هایی که در ابتدای این همکارها فراهم شد ابتدایی بود گفت: در حال حاضر این داده هاکامل تر شده و درسال ۲۰۱۰ میلادی اطلاعات رودهای مهم به سرفصل همکاری ها اضافه شد و میزان ورودی آب رودخانه های مهم کشورها به این موضوع اضافه شد. ماحصل این بررسی ها تبدیل به کاتالوگ داده های سنجش طراز آب، آبدهی رودخانه های مهم ، میزان دمای آب و شوری آن است که برای هر کشور کاتالوگ ملی آن کشور است. این کاتالوگ در کشورمان در قالب ظرفیت خوب آبی اطلاعات کاملی هم برای داخل و هم برای همکاری های مشترک بین المللی فراهم می سازد.

بنی هاشمی به یک وجه تفاوت کشورمان با سایر کشورهای پنجگانه همکار در باره دریاچه خزر اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: مقوله مطالعه ها از جنبه حاکمیتی در سایر کشورها در قالب یک وزارتخانه محقق می شود.  اما در کشورمان موضوع آب شناسی آن در وزارت نیرو و دما شناسی در وزارت راه و شهرسازی درقالب سازمان هواشناسی است. وی این موضوع را عاملی برای تخصصی تر شدن پیگیری ها دانست و ادامه داد: از طرف دیگر همکاری های بین بخشی را بهتر فراهم خواهد کرد.

بنی هاشمی با بیان این که دبیرخانه همکاری های مشترک در وزارت راه و شهرسازی ایجاد شده افزود: اطلاعات آب شناسی در وزارت نیرو جمع آوری شده و با یک دیگر در کاتالوگ ملی دریای خزر قرارداده می شود. اکنون همه کشورهای پنج گانه به این نتیجه رسیده اند که همکاری برای مدیریت مناسب وضعیت دریای خزر منوط به داشتن اطلاعات کامل است که کاتالوگ ملی گام مهمی در این زمینه است.

پاسخ دادن