مردم را نسبت به بازار سرمایه بی اعتماد نکنیم!

بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری نقش مهمی ایفا میکند این بازار با تجهیز سرمایه ضمن کمک به تامین مالی شرکت ها این فرصت را به دارندگان سرمایه خرد می دهد ضمن مشارکت در تولید سود مناسبی را نیز از محل این مشارکت از دو طریق سود بنگاهها و افزایش ارزش سهام کسب نمایند .

تهران- اقتصادبرتر- ۲۷ تیر ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر، سالهاست که اقتصاددانان رونق بازار سرمایه و فراگیر شدن این بازار را یکی از ابزارهای رشد اقتصادی و مدیریت سرمایه می دانند.
در جذب سرمایه و رونق یک بازار اعتماد سازی و حفظ اعتماد اولین گام است و بی شک کارکرد قانون مند ، سالم و واقعی این بازار از ابزارهای اعتماد سازی برای ورود و ماندن در این بازار است .

اما در صورت از بین رفتن اعتماد به هر دلیلی، بی شک اعتماد سازی مجدد بسیار سخت ، زمان بر و گاهی غیر ممکن خواهد بود .
در صورتی که برخی از تحلیل ها در مورد آینده بازار سرمایه محقق شود و سرمایه های کوچک و بزرگ مردم در این بازار از بین برود .

چه اتفاقی برای اعتماد مردم به این بازار خواهد افتاد و در صورت سلب اعتماد مردم چه اتفاقی برای نقش کارساز و بلند مدت این بازار در توسعه اقتصادی کشور خواهد افتاد ؟؟
همچنان که موسسات مالی و اعتباری با اعتماد سازی با نام و نشان های مختلف سرمایه ملت را جذب کردند و حتی سود های خوبی در سالهای اولیه پرداخت نمودند ،ولی در نهایت هم سرمایه مردم را از بین بردند و هم اعتماد به بازار پولی و مالی کشور را خدشه دار نمودند و اگر دخالت دولت نبود و برای جبران خسارت از جیب ملت صورت نمی گرفت، خسارت جبران ناپذیری به کشور وارد می کرد، با توجه به اینکه دولت همواره تاکید می کرد  نه به این موسسات مجوز داده و نه حمایت از آنرا تبلیغ کرده اما جبران آن را وظیفه خود می دانست .
در صورت از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران در این بازار،  اقتصاد کشور از نقش این بازار در توسعه کشور محروم خواهد شد و این نکته ای است که متولیان امر باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

*مرتضی یوسفی طهارم

پاسخ دادن