مردم رشد اقتصادی را لمس نمی کنند!

اکرم صدیقی –  سردبیر سایت اقتصاد برتر –  همتی رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، با رشد اقتصادی ۲/۲ درصد، کشور از رکود اقتصادی خارج شده است. این موضوع از چند جهت قابل تامل است.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۵ اسفند ۹۹

نخست اینکه مردم چنین رشدی را در زندگی روزمره خود به هیچوجه احساس نمی کنند و شمار بیکاران نیز گویای تداوم رکود در کسب و کارها است. نکته دوم اینکه از نظر کارشناسی، گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصاد کشور در ۹ ماهه اول سال ۹۹ با آنچه اقای همتی مطرح کرده در تناقض است و دستکم ۳ واحد درصد اختلاف دارد. ( مرکز آمار ۸/۰ درصد رشد را مطرح کرده است. ) بنظر می‌رسد گزارش مرکز آمار گرچه آن هم با زندگی مردم مطابقت ندارد اما واقعی تر بنظر می‌رسد. نکته سوم اینکه متاسفانه تورم نزدیک به ۴۰ درصدی و تداوم آن در سال‌های گذشته آنچنان بر روند افزایش قیمت‌ها و هزینه زندگی مردم تاثیر گذاشته که رشدهای چند دهم درصدی و حتی ۳ درصدی عنوان شده از سوی آقای همتی نمی تواند به سرعت برای مردم ملموس شود.

شاید لازم باشد پس از یک رکود و تورم طولانی مدت، مردم چندین سال رشد پیاپی اقتصادی و کاهش تورم را تجربه کنند تا خروج از رکود باور شود. متاسفانه در ماه‌های پایانی دولت ظاهرا مسئولان دولتی اصرار دارند همه چیز را خوب نشان دهند و مدعی هستند دولت در بهترین شرایط اقتصادی کشور را تحویل دولت بعدی می‌دهد! به همین خاطر تاکید دارند با افتتاح‌های پیاپی و ارائه آمارهای غیر واقعی به مردمی که زیر بار فشار اقتصادی کمر خم کرده اند القاء کنند که وضعیت اقتصادی خوب شده است یا دستکم نسبت به گذشته بهبود یافته که واقعیت اینطور نیست و مردم هر روز افزایش تورم، رکود اقتصادی، بیکاری و… را در خرید‌های روزانه خود لمس می‌کنند. خوب است در ماه‌های پایانی کار دولت، مسئولان قدری با مردم صادقانه تر و منصفانه برخورد کنند و گزارش‌های واقعی ارائه نمایند، شاید مردم به صداقت آنها نمره مثبت بدهند وگرنه وقتی مردم در عمل مشکلات اقتصادی را هر روز لمس می‌کنند قطعا نمی توانند ادعاهای مسئولان را باور کنند.

نکته مهمتر اینکه ضروری است کارشناسان دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران برای یک بار هم که شده کنار هم بنشینند و آمارهایشان را با یکدیگر هماهنگ کنند که هر کدام یک رقم را اعلام نکنند که با یکدیگر متناقض باشد و اعتماد مردم به دستگاه‌های حکومتی را بیش از پیش سلب کند. مردم خصوصا بخش خصوصی این آمار‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کنند و به استناد آنها برای کسب و کار آینده خود تصمیم می‌گیرند لذا باید آمار واقعی و با شرایط روز جامعه تطبیق داشته باشد و برای عموم مردم قابل لمس باشد و مردم بهبود شرایط اقتصادی را در عمل لمس کنند. بهتر است بانک مرکزی در آمار ارائه شده خود تجدید نظر نماید یا دستکم بیانیه مشترکی با مرکز آمار بدهند که مردم بدانند کدامیک از آمار‌ها درست است تا مردم گمراه نشوند و اعتمادشان به دولت افزایش پیدا کند.

پاسخ دادن