مروری اجمالی بر عملکرد #وپاسار در تیر ماه

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه را منتشر کرده از جمله نکات قابل توجه در این گزارش می توان به رشد ۴ درصدی سپرده های جذب شده این بانک نسبت به مانده خرداد ماه اشاره کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۷ مرداد ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر بر این اساس وپاسار تا پایان تیر ماه، موفق به جذب مبلغ ۱۳۵٫۸۰۰میلیارد تومان سپرده شده و در مقابل میزان تسهیلات اعطایی بانک در همین مقطع ، مبلغ ۱۲۱٫۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

این بانک خصوصی در تیر ماه موفق به تحقق درآمد تسهیلات به میزان ۱۶۲۰ میلیارد تومان شده است.

در حالی تسهیلات اعطایی وپاسار طی تیر ماه به میزان ۳۱۶۲ میلیارد تومان افزایش داشته که سپرده های جذب شده به میزان ۵۱۲۷میلیارد رشد داشته است.

رشد حدود ۳ درصدی تسهیلات اعطایی نسبت به مانده پایان خرداد ماه و همچنین افزایش تقریبی ۴ درصد سپرده های جذب شده نسبت به مانده پایان خرداد ماه از دیگر نکات این گزارش است.

پاسخ دادن