مرور هفتگی قیمت ارز | هفته آخر مهر ۹۸

مرور هفتگی قیمت ارز | هفته آخر مهر ۹۸

با نمودار اختصاصی #اقتصادبرتر نوسانات قیمت انواع ارز در هفته‌ای که گذشت را دنبال کنید.

تهران – اقتصاد برتر – ۳ آبان ۹۸

پاسخ دادن