مرور هفتگی قیمت طلا ۲۶-۳۱ مرداد

مرور هفتگی قیمت طلا 26-31 مرداد
اقتصادبرتر

با #نمودار اختصاصی #اقتصادبرتر نوسانات قیمت طلا در هفته‌ آخر مرداد ماهی که گذشت را دنبال کنید.

تهران – اقتصادبرتر – ۱ شهریور۹۸

?#قیمت_طلا در هفته ای که گذشت
?نوسانات قیمت #طلا در هفته‌ای که گذشت را دنبال کنید.

پاسخ دادن