مشکل کم‌آبی امسال به روایت آمار

بارندگی‌های زیاد بهار امسال نتوانست جلوی بحران کم‌آبی را بگیرد. سالِ آبی ۹۶ـ٩۷ با اختلاف زیاد، کم‌آب‌ترین سال در دهه گذشته است که صرفه‌جویی درتمام بخش‌های مصرف کننده آب امری ضروری است.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۹ تیر ۹۷

پاسخ دادن