مصرف سوخت در ایران چقدر است؟

اینفوگراف مصرف سوخت
اقتصاد برتر

تعداد خودروها در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، ۲۴۰ دستگاه و متوسط مصرف روزانه بنزین در سال ۱۳۹۷ حدود ۸۸ میلیون لیتر بوده است.

تهران- اقتصاد برتر- ۰۸ خرداد ۹۸

بر اساس اعلام مؤسسه مطالعات و کنترل ترافیک تهران، مصرف بنزین طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ کمی کمتر از ۵۰ درصد افزایش داشته است.

گرافیک: پدرام آقایی

منبع داده‌ها: مؤسسه مطالعات و کنترل ترافیک تهران

پاسخ دادن