معرفی متهمان پرونده ویلموتس به دادسرا

مارک ویلموتس
اقتصادبرتر

سازمان بازرسی کل کشور هشت متهم پرونده ویلموتس را به دادستانی تهران معرفی کرد.

تهران – اقتصاد برتر یکم مرداد ۹۹

روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد، با اتمام بررسی‌ها در پرونده اقدامات دخیل در موضوع قرارداد فدراسیون فوتبال با سرمربی سابق تیم ملی، این گزارش نهایی و امروز برای دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد. در این گزارش، پرونده ۸ نفر به اتهام اهمال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها به دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.

پاسخ دادن