معرفی کتاب استراتژی فردی یک معامله گر

هیچ پیشامدی شما را غافل گیر نخواهد کرد اگر، پس از مطالعه‌ی دقیق کتاب حاضر و مطابق جدول‌های ارائه‌شده درکتاب، تدوین راهبرد فردی خود را آغاز کنید.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۷ بهمن ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از فراچارت ، هر فردی پیش از آن که یک معامله گر باشد یک انسان است و در بستری از زمینه های عمومی و اختصاصی فعالیت می کند.در کتاب استراتژی فردی یک معامله گر چگونگی رسیدن به خواسته های فردی با رهنمودهای دقیق و مرحله به مرحله برای خوانندگان عرضه شده است. هیچ پیشامدی شما را غافل گیر نخواهد کرد اگر، پس از مطالعه‌ی دقیق کتاب حاضر و مطابق جدول‌های ارائه‌شده درکتاب، تدوین راهبرد فردی خود را آغاز کنید و در این راهبرد برای خودتان اهداف کوتاه‌مدت و بلند مدت تعریف کنید. معامله‌گری یکی از ماموریت‌های زندگی هر فرد است و داشتن برنامه‌ی راهبردی نیاز هر ماموریتی است. پایبندی به برنامه‌ی راهبرد فردی معامله‌گر را، در شرایط رشد بازار، از خوش‌بینی توهمی و شرایط افت آن، از ضررهای هنگفت مصون می‌دارد. به خوانندگان توصیه می‌شود، پیش از مطالعه‌ی ‌این کتاب، برآوردی ذهنی از قدرت خود در تخصیص منابع( زمان، انرژی، سرمایه، احساسات و …) داشته باشند و در پایان، میزان مطالبقت آن را با معیارهای بیان شده در این کتاب محک بزنند.

Image result for کتاب استراتژی فردی یک معامله گر

کتاب استراتژی فردی یک معامله گر نوشته سید محمود حسینی شامل فصول زیر می باشد:

مقدمه

بخش اول

فصل اول: تعریف
فصل دوم: تاریخچه‌ی راهبرد
فصل سوم: راهبرد فردی
فصل چهارم: لزوم برنامه ریزی راهبردی و اهداف و مزایای آن
فصل پنجم: ویژگی‌های یک برنامه‌ی راهبردی فردی
فصل ششم: ویژگی یک استراتژیست
فصل هفتم: برآوردی از گذشته

بخش دوم

فصل هشتم: مرحله شروع
فصل نهم: تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود
فصل دهم: جمع بندی و تصمیم گیری
فصل یازدهم: هدف‌گذاری برنامه ریزی کوتاه مدت و بودجه و..
فصل دوازدهم: ارزیابی برنامه راهبردی

بخش سوم

فصل سیزدهم: آمادگی برای اجرا
فصل چهاردهم: اجرا
فصل پانزدهم: موانع اجرا و عبور از آن‌ها
فصل شانزدهم: ارزیابی اجرا
کاربرگ‌ها

پاسخ دادن