معرفی کتاب زمان سنجی بازار

معرفی کتاب زمان سنجی بازار
اقتصادبرتر

زمان سنجی بازار را می توان به صورت اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری با یک استراتژی معاملاتی مکانیکی که از یک یا چند اندیکاتور و یا استراتژی اثبات شده تعریف نمود.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۴ مرداد ۹۸

به گزارش #اقتصادبرتر ، هدف یک سیستم زمان سنجی بازار موفق، سرمایه گذاری در بازار در طول روندهای صعودی و قرار گرفتن در وضعیت نقدی(یا موقعیت فروش) در طول روندهای نزولی، به ویژه در طول بازارهای نزولی است. می توان از استراتژی زمان سنجی بازار برای همه نوع سرمایه گذاری از جمله سهام، قراردادهای اختیار معامله سهام و شاخص، صندوقهای سرمایه گذاری مشترک، اوراق قرضه و قرارداهای آتی استفاده کرد. این دیگر با سرمایه گذار است که کدامیک از این دارایی ها را برای سرمایه گذاری انتخاب کند، چون اصول زمان سنجی برای همه آنها یکسان است. این کتاب دلایل و حقایقی را نشان می دهد مبنی بر این که چرا زمان سنجی بازار یک استراتژی سرمایه گذاری برتر در بازارهای نزولی است و چگونه می تواند احساسات و هیجانات سرمایه گذاران را از معادله سرمایه گذاری حذف یا حداقل کند تا اثر آن ها را به کمترین میزان ممکن برساند.

این کتاب دلایل و حقایقی را نشان می دهد مبنی براینکه چرا زمان سنجی بازار یک استراتژی سرمایه گذاری برتر در بازارهای نزولی است و چگونه می تواند احساسات و هیجانات سرمایه گذاران را از معادله سرمایه گذاری حذف یا حداقل کند تا اثر آن ها را به کمترین میزان ممکن برساند.

بنابراین زمان سنجی بازار یک الگو و استراتژی سرمایه گذاری است که مقابل استراتژی سرمایه گذاری خرید و نگهداری قرار می گیرد.این الگو با بهره گیری ترکیبی از تحلیل بنیادین و تکنیکال قصد دارد تا یک مدل پویای سرمایه گذاری رامعرفی نماید.

کتاب زمان سنجی بازار دارای پنج فصل است. در فصل اول مفهوم زمان سنجی بازار تبیین می شود. سپس در فصل دوم استراتژی ها و تکینک های زمان سنجی بازار مورد تحلیل قرار می گیرند. در ادامه و در فصل سوم، کاربردهای زمان سنجی بازار تشریح شده و در فصل چهارم، زمان سنجی بازار و بخشهای اقتصادی ارائه می شود و در نهایت، در فصل پنجم، جایگاه زمان سنجی بازار از منظر چرخه های تجاری و تحلیل بازارها تشریح می شود.

مشخصات
عنوان و نام پدیدآوردگان:زمان سنجی بازار/علی بشیر پور،ابراهیم صابر،حسین محسنی
مشخصات نشر:انتشارات بورس
مشخصات ظاهری :۲۳۶ ص
موضوع: :سرمایه گذاری–تجزیه و تحلیل
موضوع:سهام–قیمت ها–پیش بینی

سر فصل ها
فصل اول:مفهوم زمان سنجی بازار
فصل دوم:استراتژی ها و تکنیک های زمان سنجی بازار
فصل سوم:کاربردهای زمان سنجی بازار
فصل چهارم:زمان سنجی و بخشهای اقتصادی
فصل پنجم:چرخه های تجاری و تحلیل بازار

*افسانه صدیقی

پاسخ دادن