معلمی که با ارثیه پدری ۱۴۳ تبلت دانش آموزی خرید

حسین اسدی معلم خیّر شهرستان اندیمشک با ارثیه ۱ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومانی پدر مرحومش تا کنون ۱۴۳ تبلت برای دانش‌آموزان کم برخوردار، روستایی و حاشیه‌ای خریده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۴ آبان ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، حسین اسدی معلم خیّر شهرستان اندیمشک با ارثیه ۱میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومانی پدر مرحومش تا کنون ۱۴۳ تبلت برای دانش‌آموزان کم برخوردار، روستایی و حاشیه‌ای خریده و در حال احداث مدرسه برای دانش‌آموزان روستای کرتل در الوار است.

پاسخ دادن