مفهوم صندوق توسعه ملی به زبان ساده

اقتصادبرتر

صندوق توسعه ملی ایران یک سازمان دولتی است که در سال ۱۳۸۹ جایگزین حساب ذخیره ارزی (بعدا صندوق ذخیره ارزی) ایران شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۱ اردیبهشت ۹۸

صندوق توسعه ملی که در این ماده صندوق نامیده می‌شود با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌شود.

این حساب در زمان دولت محمد خاتمی با هدف پس‌انداز کردن درآمد مازاد نفت و میعات گازی تأسیس شده بود.

در سال ۱۳۸۷ هیات وزیران دولت محمود احمدی‌نژاد، هیات امنای حساب ذخیره ارزی را منحل کرد، تصمیمی که به پایان کار حساب ذخیره ارزی تعبیر شد، با این حال، بعدتر در برنامه توسعه، این حساب در کنار صندوق توسعه ملی، احیا شد. ایجاد صندوق توسعه ملی، با هدف تغییر نگاه به درآمدهای نفتی، در خرداد ۱۳۸۷ در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد و پس از آن هم به تایید مجلس رسید.

مهمترین منبع مالی صندوق توسعه ملی درآمدهای نفت وگاز ایران است و مقرر شده بود که “حداقل ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، گاز و فرآورده‌های نفتی” به این صندوق اختصاص ‌یابد.

طبق قانون برداشت پول از صندوق توسعه ملی نیازمند تصویب مجلس است و یا تأیید رهبری برای دسترسی فوری به منابع مالی است.

صندوق در تهران مستقر است و در تهران و سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت.اموال و دارایی‌های این صندوق متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

پاسخ دادن