مقایسه صنایع کوچک در ایران و جهان

تهران- اقتصاد برتر- ۱۲ مرداد ۹۷

در اینفوگرافیک زیر مقایسه وضعیت و کارکرد صنایع کوچک بین ایران و جهان را مشاهده میکنید

پاسخ دادن