مقایسه قدرت خرید مردم تهران و دیگر شهرهای جهان

قدرت خرید تهرانی ها و سایر شهرهای جهان
اقتصاد برتر

قدرت خرید مردم تهران و سایر شهرهای جهان در اینفوگراف زیر نمایش داده شده است. 

تهران- اقتصاد برتر- ۱۱ آذر ۹۷

پاسخ دادن