مقایسه لوایح بودجه ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹

اقتصاد برتر

آخرین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید تقدیم مجلس شده‌ است. 

تهران – اقتصاد برتر – ۲۵ آذر ۹۹

مقایسه ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۰ با سال گذشته نشان می‌دهد رقم کلی بودجه رشدی ۲۲ درصدی داشته است. همچنین بودجه عمرانی و درآمدهای نفتی کشور در سال آینده افزایش خواهند یافت.

منبع: ایرنا

پاسخ دادن