مقصر افزایش قیمت خودرو از نگاه کارشناس صنعت

مقصر افزایش قیمت خودرو از نگاه کارشناس صنعت

یک کارشناس صنعت عامل افزایش قیمت خودرو را افزایش ناگهانی ارز و بی‌ثباتی آن دانست و اعلام کرد: محدودیت‌هایی که باعث افزایش نرخ ارز شد، قیمت خودرو را نیز افزایش داد.

تهران – اقتصاد برتر – ۹ اسفند ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از ایسنا، شهرام آزادی در خصوص عواملی که موجب افزایش قیمت خودرو شده گفت: چند عامل اصلی در افزایش قیمت خودرو نقش داشته‌اند که شروع آن با افزایش نرخ ارز آغاز شد که جزو مهمترین عامل‌ها به حساب می‌آید.

وی افزود: به نظر می‌رسد سیاست‌های نادرست بانک مرکزی در اوایل سال جاری در تعیین نرخ ارز و محدودیت‌هایی که ایجاد شد موجب افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش قیمت خودرو شد. علاوه بر این باید در نظر بگیریم خودروهایی که مدعی هستیم با برند داخلی تولید می‌شوند نیز به نوعی وابستگی ارزی داشته که میزان این وابستگی کم هم نیست. این وابستگی از بابت مواد اولیه و قطعاتی است که باید از خارج تأمین شوند. بنابراین افزایش نرخ ارز باعث افزایش قیمت خودرو نیز شده است.

این کارشناس صنعت خودرو عامل دیگر افزایش قیمت خودرو را کاهش میزان تولیدات بیان کرده و گفت: مشکلات خودروسازان از بابت تأمین قطعات در شرایط تحریم‌ها و همچنین کمبود نقدینگی ناشی از زیان خودروسازان طی سال‌های اخیر نیز مشکلاتی ایجاد کرده است.

آزادی با تاکید بر اینکه انباشته شدن بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان مزید بر علت شده، توضیح داد: این موضوع باعث شده عرضه کم صورت گیرد و در قبال آن تقاضایی که حتی به صورت کاذب ایجاد شد نیز تأثیرگذار بود که علت آن کاهش ارزش پول بوده و مردم حس کردند قیمت‌ها رو به افزایش است و تمایل به خرید به عنوان سرمایه‌گذاری بیشتر شد که از عوامل افزایش قیمت خودرو بوده است.

وی ادامه داد: علاوه بر افزایش نرخ ارز، تحریم‌ها و عدم تناسب عرضه و تقاضا به دلیل کمبود نقدینگی خودروسازان، می‌توان به نقش دلال‌ها و واسطه‌ها که سوءاستفاده‌گران این وضعیت بوده‌اند به عنوان عامل چهارم افزایش قیمت خودرو اشاره کرد.

پاسخ دادن