منتظر موج گرانی‌های جدید باشید

با آغاز سال نو معمولا گرانی‌های فصلی آغاز می‌شود و این بار گرانی‌ها بیشتر از گذشته خواهد بود.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۵ فروردین ۱۴۰۰

گزارش‌های میدانی حاکی است اولین گرانی‌ها در روزهای اول سال در قیمت مرغ و روغن مشاهده شد و اکنون به نرخ کرایه تاکسی‌ها رسیده است. معمولا افزایش قیمت کرایه حمل و نقل از تاکسی شروع می‌شود سپس به وانت‌های حمل و بار و سایر وسایل نقلیه عمومی خواهد رسید. افزایش نرخ حمل و نقل معمولا روی تمامی کالاهای مورد نیاز مردم نیز تاثیر خواهد گذاشت. لذا در روزهای آینده با فعال شدن جلسات و انواع شوراهای سیاستگذاری باید منتظر افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم باشیم. یکی از موضوعاتی که فشار سنگینی را به اقشار کم درآمد جامعه می‌آورد علاوه بر افزایش قیمت کالاهای ضروری، افزایش قیمت اجاره خانه است که بیشترین قربانی آن مستاجرین هستند. در همین حال خودرویی ها هم زمزمه افزایش قیمت خودرو ر سرمیدهند که در صورت افزایش قیمت خودرو سریال گرانی ها تکمیل خواهد شد. افزایش قیمت‌ها در شرایط موج چهارم کرونا فشار مضاعفی را بر اقشار کم در آمد خواهد آورد و متاسفانه کمک‌های اندک دولتی که غالبا مشمول انواع وام‌های کم بهره می‌شود، مشکلی از مشکلات اقشار کم در آمد حل نکرده است.

تمرکز خبرها روی موج چهارم کرونا باعث شده اخبار گرانی ها در مقابل خبرهای کرونا رنگ ببازد و متاسفانه برخی از افراد فرصت طلب نیز از این شرایط برای افزایش آرام قیمت کالاها و تولیدات خود استفاده کنند. ای کاش دولتی ها قدری انصاف داشتند و در شرایطی که مردم با بحران موج

چهارم دست و پنجه نرم می کنند ، سریال گرانی ها را کنترل می کردند تا مردم زیر فشار کرونا و گرانی بیش از این له نشوند.

پاسخ دادن