منظور از «دهک بالا» و «دهک پائین» چیست؟

اقتصاددانان جمعیت هر جامعه ای را به لحاظ درآمد و مصرف به ده رتبه تقسیم بندی می کنند و هریک از این رتبه ها را دهک می نامند .

تهران – اقتصاد برتر – ۱۸ بهمن ۹۶

اقتصاددانان جمعیت هر جامعه ای را به لحاظ در امد و مصرف به ده رتبه تقسیم بندی می کنند و هریک از این رتبه ها را دهک می نامند.

در آمار توصیفی، دهک‌ها مقادیری هستند که تابع توزیع تجمعی داده را به ده قسمت مساوی تقسیم می‌کنند.

دهک اول نشان دهنده ده‌درصد از خانوارهایی است که کمترین هزینه سالانه را داشته‌اند. بنابراین می‌توان گفت که‌این دسته از خانوارها جزو فقیرترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند. در نقطه مقابل دهک دهم، ده‌درصد از خانوارهایی را نشان می دهد که بیشترین مبلغ را صرف هزینه سالانه خود کرده‌اند، لذا‌ این دسته از خانوارها از مرفه‌ترین اقشار جامعه هستند.

اگر هزینه کل یک خانوار (از تمامی افراد خانوار) حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار تومان در ماه باشد، این خانواده در دهک یک قرار می گیرد و جزو ده درصد فقیرترین خانواده های جامعه است. هزینه حدود ۱ میلیون و پانصد هزار تومان، خانواده را در دهک دو قرار می دهد. هزینه ۲ میلیون تومانی دهک سه، هزینه حدود سه میلیون تومانی دهک چهار، هزینه حدود ۳میلیون و پانصد هزار تومانی دهک پنج، هزینه حدود ۴ میلیون و سیصد هزار تومانی دهک شش، هزینه حدود ۵ میلیون تومانی دهک هفت، هزینه حدود ۶ میلیون و هفتصد هزار تومانی دهک هشت، هزینه حدود ۸ میلیون تومانی دهک نه و در نهایت هزینه خانوارهایی که حدود ۱۶ میلیون تومان است دهک ده که ۱۰ درصد ثروتمندترین افراد جامعه هستند را تشکیل می دهد.

منظور از هزینه ماهانه، کلیه هزینه های جاری خانوار در ماه از هزینه اجاره تا خوراک و پوشاک و حمل و نقل و تحصیل و … است.

یک راهنمایی: اگر مثلا در خانه ای ساکن هستید که هزینه اجاره نمی پردازید، باید هزینه اجاره ای که پرداخت نمی کنید را هم به هزینه های خود اضافه کنید و بعد جای خود را در دهک های جامعه مشخص کنید. این در مورد تمام هزینه هایی که نمی پردازید مصداق پیدا می کند.

منظور از «دهک های بالا» و «دهک های پائین» چیست؟

دهک ها یکی از معیار های سنجش توزیع درآمد است

در علم اقتصاد جهت توضیح چگونگی توزیع درآمدها و امکانات بین اقشار مختلف جامعه شاخص های متعددی برای سنجش چگونگی توزیع درآمد در جامعه معرفی شده اند. که یکی از آنها «نسبت سهم دهکهای درآمدی از کل درآمد جامعه» می باشد ؛ بدین منظور هر جامعه ای به لحاظ درآمدی به ده دهک تقسیم می شود.

دهک اول یا دهک پایین شامل فقیرترین افراد جامعه هستند.
دهک بالا (بالاترین دهک) ثروتمندترین افراد جامعه می باشند که چندین برابر درآمد دهک پایین ماهانه درآمد دارند.
به عبارت دقیق تر ؛ چنانچه افراد جامعه را از کم درآمدترین به پردرآمدترین درنظر بگیریم ۱۰% کم درآمدترین افرادجامعه دهک اول درآمدی راتشکیل میدهد ، و ۱۰% پردرآمدترین دهک دهم را معین می کند به همین ترتیب دهکهای دیگر قابل تعیین اند. چنانچه نسبت سهم هر یک از این گروهها از کل درآمد جامعه محاسبه شود عددی را بدست می دهد که معین کننده فاصله بین سطح درآمد این گروهها می باشد.

شما جزو کدام دهک هستید؟

*اقتصاد برتر

12 نظر از مردم

پاسخ دادن