مهلت دریافت دسته‌چک صیاد تمدید شد

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی ج.ا.ا، بـه منظور همراهی با مشتریان بانک‌ها و مردم عزیز، اجرای نهایی طرح صیاد به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ موکول و ۲ ماه تمدید می‌گردد.

تهران – اقتصاد برتر – ۳۰ مرداد ۹۷

اجرای نهایی طرح صیاد به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ موکول و به مدت ۲ ماه تمدید شد.

بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی ج.ا.ا، بـه منظور همراهی با مشتریان بانک‌ها و مردم عزیز، اجرای نهایی طرح صیاد به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ موکول و ۲ ماه تمدید می‌گردد.

ضروری است آن دسته از مشتریانی که هنوز چک صیادی دریافت نکرده‌اند، طی این مدت نسبت به دریافت دسته‌چک‌های جدید اقدام کنند.

خاطر نشان می شود فرصت تعیین شده، نهایی و قطعی بوده و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بعد از مهلت زمانی فوق صرفاً چک‌های قدیم در بانک صادرکننده امکان وصول خواهند داشت.

پاسخ دادن