مهلت ۱۰ روزه وزیر صمت برای عبور از استیضاح

وزیر صمت برای عبور از استیضاح اعلام وصول شده توسط هیات رئیسه مجلس ۱۰ روز مهلت دارد که نمایندگان کمیسیون صنایع را قانع کند.

تهران – اقتصاد برتر – ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

علیرضا سلیمی نماینده مجلس با اشاره به جلسه روز شنبه هیات رئیسه مجلس و موافقت با به جریان افتادن استیضاح فاطمی امین وزیر صنعت به ایرنا گفت: استیضاح وزرا طبق ایین نامه داخلی بعد از موافقت هیات رئیسه به کمیسیون مربوطه ارسال می‌شود و وزیر و نمایندگان ۱۰ روز فرصت دارند در مورد موضوعات استیضاح بحث و گفت و گو کنند.

وی گفت : طی این مدت اگر تعداد امضاهای استیضاح کاهش یافت، استیضاح از دستور کار مجلس خارج می‌شود. در غیر این صورت بعد از ۱۰ روز استیضاح در صحن علنی مجلس اعلام وصول خواهد شد و وزیر برای یک هفته فرصت دارد تا در صحن حضور یابد.

پاسخ دادن