موافقت دولت با بخشودگی اجاره بها اماکن به بخش خصوصی

اقتصاد برتر

هیات دولت در جلسه خود با تمدید بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در ایام کرونا موافقت کرد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

بگزارش پایگاه اطلاع ‌رسانی دفتر هیات دولت، در جلسه صبح چهارشنبه هیات وزیران که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، با توجه به محدودیت‌های مقرر توسط ستاد ملی مقابله با کرونا و عدم امکان انتفاع از اماکن استیجاری به ترتیب و میزان پیش‌بینی در قرارداد اجاره و به تبع عدم تحقق دین ناشی از قرارداد اجاره، تمدید مصوبه مربوط به بخشودگی اجاره بهای اماکن واگذار شده به بخش خصوصی در ایام کرونا به تصویب اعضای دولت رسید.

به موجب این تصمیم، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بر پایه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا و تشخیص و احراز موضوع، حسب مورد و به تناسب، همه یا بخشی از اجاره بهای اماکن مورد اجاره به بخش خصوصی را تا پایان سال ۱۴۰۰ دریافت نکرده و بازپرداخت تسهیلات بهره برداران مزبور را تا تاریخ مذکور به تعویق بیندازند.

دستگاه‌های اجرایی در قراردادهای اجاره اماکن واگذار شده به بخش خصوصی که تا پایان سال جاری خاتمه پیدا می‌کنند، به دلیل ذکر شده در بند فوق، مجاز به تمدید قراردادها به مدت یک سال از تاریخ خاتمه آن بدون افزایش مبلغ قرارداد می‌باشند و در خصوص قراردادهای بیش از یک سال نیز در سال جاری افزایش اجاره‌ بها اعمال نمی‌شود.

در ادامه این جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی و تصویب هیات وزیران قرار گرفت.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه

با موافقت هیات وزیران، آیین نامه اجرایی بند (ح) ماده (۹۲) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه اصلاح شد.

بر این اساس، شاغلین فرهنگی، هنری و رسانه‌ای اعم از تجربی یا دارای تحصیلات تخصصی مرتبط که تولیدکننده آثار و خدمات فرهنگی، هنری و رسانه‌ای بوده و درآمد اصلی خود را از طریق این فعالیت تأمین می‌کنند، در زمره اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه قرار می‌گیرند.

مصوب شد به منظور پرداخت مقرری بیکاری به مشمولین این آیین‌نامه، ردیف اعتباری در لوایح بودجه سنواتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان مقرری بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و صدا و سیما پیش‌بینی و متناسب با اعتبار تخصیص یافته و با رعایت قوانین مربوط برای واریز به حساب افراد به صندوق اعتباری هنر پرداخت شود.

حداکثر استفاده مجاز از مقرری بیکاری در طول ۵ سال اول پرداخت حق بیمه، ۲ ماه است. این میزان در سنوات بعدی به طور میانگین نباید در هر سال از دو ماه تجاوز کند. همچنین سقف پرداخت مقرری بیکاری در کل دوره پرداخت حق بیمه، ۲۰ ماه است.

در صورت عضویت فرد در سایر صندوق‌های حمایتی، اشتغال در دستگاه‌های اجرایی و یا کارگاه‌های مشمول قانون کار و قانون تأمین اجتماعی، احراز شرایط بازنشستگی و اشتغال به کار مجدد، مقرری بیکاری قطع می‌شود. در صورت احراز استفاده در دوره مزبور، مبلغ دریافتی باید توسط گیرنده مقرری بیکاری به حساب صندوق اعتباری هنر مسترد شود.

مقرری بیکاری قابل پرداخت متناسب با اعتبار تخصیص یافته، حداکثر ۵۵ درصد متوسط درآمد ۶ ماه آخر بیکار قبل از درخواست وی خواهد بود و به ازای هر فرزند ۵ درصد به آن اضافه می‌شود.

صندوق اعتباری هنر منحصراً متناسب با اختصاص اعتبار مربوط مجاز به هزینه‌کرد آن برای مقرری بیکاری موضوع این آیین نامه است. سایر هزینه‌های جانبی تا سقف ۵ درصد مقرری پرداختی، به عوامل ذی ربط ازجمله دبیرخانه با تأیید شورا از محل همین حساب قابل پرداخت است.

شایان ذکر است، کمک‌های اعتباری دولت جهت تحقق اهداف این آیین نامه، هر سال ذیل برنامه‌های مرتبط در ردیف اعتبارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود.

تصویب آیین‌نامه اجرایی تسویه مطالبات قطعی معوق دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول

هیات وزیران امروز همچنین به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تسویه مطالبات قطعی معوق دولت از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول را تصویب کرد.

به موجب آیین‌نامه، درخصوص اقلام بدهی و طلب دولت که مربوط به دستگاه اجرایی خاصی نباشد و یا توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، اطلاعات مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در سامانه ثبت و به صورت الکترونیکی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می‌شود.

صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول، منوط به اجرای تکالیف مربوط به ثبت بدهی‌ها و مطالبات در سامانه مدیریت اطلاعات بدهی‌ها و مطالبات دولت (سماد) است.

صدور این اسناد، براساس اطلاعات ثبت و تایید شده توسط دستگاه بدهکار، دستگاه طلبکار و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور در سامانه الکترونیکی صدور اسناد تسویه خزانه انجام می‌شود و سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند اولویت تسویه بدهی‌های قطعی ناشی از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای را در تخصیص و صدور اسناد خزانه نوع اول رعایت کنند.

در راستای انضباط مالی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی فرآیند رسیدگی به درخواست‌های متقاضیان و صدور تخصیص و اسناد تسویه خزانه نوع اول را به‌گونه‌ای مدیریت نمایند که صدور تخصیص حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول حداکثر تا پانزدهم اسفندماه سال ۱۴۰۰ به پایان برسد.

براساس آیین‌نامه یاد شده، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تسویه بدهی‌های دولت به صورت جمعی – خرجی تا مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول اقدام نماید. ملاک تسویه حساب در صورتی که مبالغ بدهی‌های قطعی و مطالبات قطعی دولت و تخصیص اعتبار صادر شده متفاوت باشد، مبلغ کمتر خواهد بود و اسناد تسویه خزانه نوع اول به میلیون ریال صادر می‌شود.

دستگاه بدهکار مکلف است در حین اجرای فرآیند تسویه موضوع این آیین نامه، از هرگونه تسویه دیگر اعم از نقدی و غیرنقدی خودداری کند و مسئولیت ثبت هرگونه درخواست تکراری برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول بر عهده مقام‌های مجاز مربوط در دستگاه اجرایی بدهکار و اشخاص متقاضی است.

 وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مجاز است نسبت به تسویه مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی که در اجرای حکم بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره یک ذیل آن، به شرکت‌های دولتی (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) منتقل شده است، با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول در سقف اعتبار مربوط اقدام کند.

پاسخ دادن