موج گرانی کالاها

طی دو ماه گذشته مسئولان از تحت کنترل بودن بازار سخن گفته و تاکید کرده اند اجازه افزایش قیمت ها و اجحاف در حق مردم را نمی دهند. اما واقعیت میدانی، چیز دیگری است و سفره مردم هر روز کوچکتر می شود.

تهران- اقتصاد برتر- ۱ تیر ۹۷

با اینکه مسئولان کشور به مردم قول کنترل بازار را داده بودند ولی واقعیت این است که هر روز سفره مردم کوچکتر شده و توان خرید مردم کمتر و کمتر می شود.

پاسخ دادن