نابودی میلیون ها شغل به علت رکود اقتصادی ناشی از کرونا

در حالی که کارگران در سراسر جهان در شوک اولیه رکود اقتصادی ناشی از گسترش ویروس کرونا به سر می برند، موارد از دست دادن شغل و درخواست برای خدمات رفاهی به میلیون ها نفر رسیده است.

تهران- اقتصادبرتر- ۱۶فروردین ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از سازمان بین المللی کار نسبت به اخراج تقریباً ۲۵ میلیون نفر در صورت عدم کنترل این ویروس هشدار داده است، تعدیل نیرو در کشورها از اتریش تا ایالات متحده نشان دهنده عمیق ترین رکود اقتصادی از زمان صلح از دهه ۱۹۳۰ است.

پیتر هوپر، رئیس جهانی تحقیقات اقتصادی دویچه بانک گفت: نرخ بیکاری در آمریکا و اروپا به شدت در حال افزایش است. با توجه به ضربه اقتصادی که در ایالات متحده و اروپا شاهد نزدیک شدن آن هستیم، این از زمان رکود بزرگ از نظر بزرگی بی سابقه است.

افزایش بیکاری فشار بر دولت ها و بانک های مرکزی در کشورهای جهان را بیشتر خواهد کرد تا در ارائه برنامه های خود به منظور جبران خسارت کارگران سرعت ببخشند و یا در ترغیب کارفرمایان برای نگه داشتن کارمندان تا زمان از بین رفتن ویروس تلاش کنند.

عدم موفقیت باعث رکودی حتی عمیق تر و یا روند ضعیف بهبود اقتصادی می شود و این موضوع به سیاستگذارانی نیاز دارد تا محرک های بیشتری برای جلوگیری از این رکود در نظر بگیرند.

اقتصاددانان پیش بینی می کنند که نرخ بیکاری در کشورهای توسعه یافته تا اواسط سال جاری به ۲.۷ درصد افزایش خواهد داشت. این در حالی است که امسال با کمترین میزان خود در چهار دهه گذشته آغاز شده است.

طبق این پیش بینی حتی پس از بهبودی وضعیت اقتصادی، همچنان نرخ بیکاری در ایالات متحده ۴.۶٪ و در منطقه یورو ۸.۳٪ تا پایان سال ۲۰۲۱ افزایش خواهد داشت.

اولین آثار ویرانی اقتصادی آمریکا در گزارش ماهانه این کشور که روز جمعه منتشر شد، مشهود بود و نشان داد ماه گذشته میزان اشتغال برای اولین بار در یک دهه کاهش یافته است.

تعداد کارمندان بیمه شده بیش از ۷۰۰ هزار نفر کاهش یافته است یعنی هفت برابر بیشتر از پیش بینی اقتصاددانان. این آمار بسیار نگران کننده است چرا که فقط زمان شروع خسارت در بازار کار در اوایل ماه مارس یعنی قبل از شروع اخراجها و تعطیلی کسب و کارها را پوشش می دهد.

پاسخ دادن