نامه‌نگاری ربیعی با بانک‌ها

با توجه به توقف تسهیلات معمول نظام بانکی در روز‌های پایانی هر سال، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامه‌ای به بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات اشتغال درخواست کرد تا پرداخت تسهیلات اشتغالزایی (فراگیر، روستایی و عشایر) تا روز پایانی سال جاری (۲۸ اسفند) انجام شود.

تهران -اقتصاد برتر – ۱۷ اسفند ۹۶

با توجه به توقف تسهیلات معمول نظام بانکی در روز‌های پایانی هر سال، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامه‌ای به بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات اشتغال درخواست کرد تا پرداخت تسهیلات اشتغالزایی (فراگیر، روستایی و عشایر) تا روز پایانی سال جاری (۲۸ اسفند) انجام شود.

با توجه به تصمیم گرفته شده در صندوق توسعه ملی و نظر به ضرورت ارائه به موقع تسهیلات ذیل قانون حمایت از ایجاد اشتغال در مناطق روستایی و عشایری در روز های پایانی سال، علی ربیعی از بانک های عامل درخواست کرد تا ترتیبی اتخاذ کنند که تمامی واحد ها و شعب تا ۲۸ اسفند سال جاری و از ابتدای هفته دوم فروردین سال ۹۷، نسبت به ارائه خدمات مربوطه اقدام کنند.

نامه ربیعی به توسعه تعاون، پست بانک، بانک کشاورزی و صندوق کارآفرینی امید و هشت بانک عامل در برنامه اشتغال فراگیر ارسال شد.

*مهر

پاسخ دادن