نامه ای از طرف یک ویروس به بشریت

اقتصاد برتر

دیگه وقتشه که دست نگه داری ، دست نگه دار … حرکت نکن! این یک خواهش نیست یک دستوره! چرخه دیوانه وار زیاده خواهی تو باید متوقف بشه … بشری که همه چیز رو فراموش کرد. #کروناویروس

تهران – اقتصادبرتر – ۶ فروردین ۹۹

پاسخ دادن