نام نویسی غیرحضوری بیمه در تامین اجتماعی میسر شد

اقتصاد برتر

مدیرکل تأمین اجتماعی کردستان اعلام کرد که نام نویسی غیرحضوری بیمه‌شدگان پس از صدور بخشنامه مربوطه برای تمامی افراد شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی قابل انجام است.

تهران- اقتصادبرتر- ۰۱ شهریور ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از ایسنا، صلاح قریشی اظهار کرد که کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌توانند از طریق درگاه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی به نشانی eservices.tamin.ir کارگران جدید خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری نامنویسی کنند.

وی افزود: براساس بخشنامه صادر شده کارفرمایان می‌توانند برای نامنویسی نیروی کار جدید و یا انتقال و جابجائی افراد شاغل در کارگاه‌های یک کارفرما و همچنین تغییر شعبه تأمین اجتماعی که ممکن است ناشی از جابجائی کارگاه باشد، از سامانه خدمات غیرحضوری استفاده کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی کردستان تعیین کارگاه و شعبه تأمین اجتماعی را اولین گام در زمان استفاده از سامانه نامنویسی غیرحضوری اعلام و تصریح کرد: در مراحل بعد اطلاعات هویتی و اطلاعات بیمه‌ای شامل نوع شغل و تاریخ استخدام بیمه شده بایستی توسط کارفرما در سامانه ثبت شود.

وی عنوان کرد که درباره نیروی کار جدیدی که فاقد سابقه نزد سازمان تأمین اجتماعی باشد، کارفرما پس از ثبت اطلاعات هویتی و بیمه‌ای می‌بایست فایل تصاویر کارت ملی و صفحه اول شناسنامه و عکس کارگر همراه با پرسشنامه نامنویسی تکمیل شده توسط فرد مورد نظر را در

بارگذاری کند.

قریشی ادامه داد که پرسشنامه نامنویسی تکمیل شده افراد فاقد سابقه بیمه می‌بایست ظرف مدت یک ماه پس از ارائه درخواست نامنویسی غیرحضوری از طریق پست و یا مراجعه حضوری به شعبه مربوطه تحویل شود.

پاسخ دادن