نتیجه مناظره ترامپ و بایدن؛ بازارها را منفی کرد

نتیجه مناظره ترامپ و بایدن؛ بازارها را منفی کرد

پس از مناظره ترامپ و بایدن بازارهای آمریکا و جهان دسته جمعی منفی شدند. تحلیلگران احتمال زیر سوال رفتن نتیجه انتخابات و افزایش بی‌ثباتی را دلیل این کاهش می‌دانند.

تهران – اقتصصادبرتر – ۹ مهر ۹۹

به گزارش #اقصادبرتر ، پس از مناظره ترامپ و بایدن بازارهای آمریکا و جهان دسته جمعی منفی شدند. تحلیلگران احتمال زیر سوال رفتن نتیجه انتخابات و افزایش بی‌ثباتی را دلیل این کاهش می‌دانند.

پاسخ دادن