نحوه رفع تعهد پروانه‌های بانکی در گمرک

رفع تعهد پروانه بانکی
اقتصاد برتر

با پیام «اظهارنامه پروانه نشده است» در صورت خروج کالا از گمرک، باید اقداماتی به منظور رفع تعهد در بانک انجام شود.

تهران- اقتصاد برتر- ۱۴بهمن ۹۷

به گزارش #اقتصادبرتر، یکی از مسائل مهم در زمان واردات، رفع تعهد در بانک است؛ بر همین اساس در صورتی که زمان رفع تعهد در بانک، به منظور اظهارنامه ای که کالای آن از گمرک خارج شده است، پیام «اظهارنامه پروانه نشده است» در بانک رویت می شود، در اولین گام لازم است ابتدا اظهارکننده از حساب کاربری خود در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی( epl) یا از طریق گمرک اجرایی مرحله ی فعلی اظهارنامه را بررسی نماید:

درصورتی که مرحله اظهارنامه در سامانه محلی گمرک ، صدور مجوز بارگیری می باشد، ارسال به درب خروج می بایست توسط خدمت گیرنده و یا گمرک اجرایی انجام شود.
در صورتی که مرحله اظهارنامه در سامانه محلی گمرک، درب خروج می باشد می بایست مراتب از طریق گمرک اجرایی به میزخدمت گمرک ایران برای پیگیری اعلام شود.

پاسخ دادن