نحوه فعالیت بانک‌های دولتی از اول آذر ماه ۹۹

نحوه فعالیت بانک‌های دولتی از اول آذر ماه ۹۹

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی از نحوه فعالیت بانک‌های دولتی از اول آذر ماه ۹۹ خبر داد.

تهران – اقتصاد برتر – ۲۹ آبان ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی در اینباره گفت: بانک‌ها در تمام کشور فعال بوده و کارکنان با توجه به وضعیت و شرایط هشدار هر شهر که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای هر شهر اعلام می‌شود، در محل کار حاضر خواهند شد.

وی افزود: طبق این بخشنامه، کارکنان بانک‌ها در شهرهای وضعیت «زرد» با ۱۰۰ درصد پرسنل، در شهرهای وضعیت «نارنجی» با دو سوم پرسنل و در شهرهای وضعیت «قرمز» نیز با حضور ۵۰ درصد کارکنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

پاسخ دادن