نرخ دلار و سکه و طلا در بازار امروز افزایشی بود؟

آخرین نرخ طلا،سکه و ارز
اقتصاد برتر

قیمت دلار امروز در بازار با افزایش همراه شد و به ۲۶,۴۰۰ (بیست و شش هزار و چهارصد) تومان رسید. طلا و سکه هم گران شدند.

تهران- اقتصادبرتر- ۱۹ آبان ۹۹


به گزارش #اقتصادبرتر ، بازار طلا، سکه و دلار امروز شاهد افزایش نسبی قیمت‌ها نسبت به روز گذشته هستند.

 

قیمت اونس طلا امروز

 

هر اونس طلا، امروز به ۱,۹۵۵ (یک هزار و نهصد و پنجاه و پنج ) دلار رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۹۵۵۵۰.۲۷۰۶:۳۳
۱,۹۵۰۴۰.۲۱۲ روز پیش
۱,۹۴۶۱۳۰.۶۵۳ روز پیش

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۴.۴۸ درصدی، از ۱,۱۶۳,۸۰۰ (یک میلیون و یکصد و شصت و سه هزار و هشتصد) تومان به ۱,۲۱۸,۵۰۰ (یک میلیون و دویست و هجده هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱,۲۱۸,۵۰۰۵۴,۷۰۰۴.۴۸۱۱:۱۰
۱,۱۶۳,۸۰۰۲۰,۶۰۰۱.۷۷روز قبل
۱,۱۴۳,۲۰۰-۷۵,۸۰۰-۶.۶۴۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۲۳۲۰۰ تومان افزایش، ۵۲۷,۵۰۰ (پانصد و بیست و هفت هزار و پانصد ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۶,۴۰۰ (بیست و شش هزار و چهارصد) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۴.۱۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۲۶,۴۰۰۱,۱۰۰۴.۱۶۱۱:۰۷
۲۵,۳۰۰۶۰۰۲.۳۷روز قبل
۲۴,۷۰۰-۲,۳۰۰-۹.۳۲۲ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۱۳ درصدی، از ۳۰,۰۵۶ (سی هزار و پنجاه و شش ) تومان به ۳۰,۰۹۶ (سی هزار و نود و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۰,۰۹۶۴۰۰.۱۳۱۰:۰۰
۳۰,۰۵۶۷۱۳۲.۳۷روز قبل
۲۹,۳۴۳-۲,۷۶۰-۹.۴۱۲ روز پیش

 

آخرین نرخ پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۶۱ تومان افزایش، ۳۳,۳۷۳ (سی و سه هزار و سیصد و هفتاد و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۳۳,۳۷۳۶۱۰.۱۸۱۰:۰۰
۳۳,۳۱۲۷۹۷۲.۳۹روز قبل
۳۲,۵۱۵-۲,۹۹۰-۹.۲۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با افزایش ۴.۷۲ درصدی، از ۷,۰۵۰ (هفت هزار و پنجاه ) تومان به ۷,۴۰۰ (هفت هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۷,۴۰۰۳۵۰۴.۷۲۱۱:۰۸
۷,۰۵۰۲۰۰۲.۸۳روز قبل
۶,۸۵۰-۷۷۰-۱۱.۲۵۲ روز پیش

 

قیمت لیر ترکیه امروز

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۹.۵۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۲۷۹ (سه هزار و دویست و هفتاد و نه ) تومان معامله شد.

قیمت دلار کانادا امروز

دلار کانادا، امروز به ۱۹,۴۵۳ (نوزده هزار و چهارصد و پنجاه و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

آخرین نرخ دلار استرالیا

دلار استرالیا امروز با افزایش ۶.۱ درصدی، از ۱۹,۳۳۷ (نوزده هزار و سیصد و سی و هفت ) تومان به ۲۰,۵۹۴ (بیست هزار و پانصد و نود و چهار ) تومان رسید.

قیمت سکه امامی امروز

قیمت سکه امامی به ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ (سیزده میلیون و هفتصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۵.۸۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۱۳,۷۰۰,۰۰۰۸۰۰,۰۰۰۵.۸۳۱۱:۰۷
۱۲,۹۰۰,۰۰۰۶۰۰,۰۰۰۴.۶۵روز قبل
۱۲,۳۰۰,۰۰۰-۸۰۰,۰۰۰-۶.۵۱۲ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

به گزارش بانک اول نیم سکه، امروز به ۷,۴۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۶.۷۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان)مقدار تغییردرصد تغییرتاریخ
۷,۴۰۰,۰۰۰۵۰۰,۰۰۰۶.۷۵۱۱:۰۴
۶,۹۰۰,۰۰۰۱۰۰,۰۰۰۱.۴۴روز قبل
۶,۸۰۰,۰۰۰-۴۰۰,۰۰۰-۵.۸۹۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

در بازار امروز ربع سکه نسبت به روز قبل ، با ۳۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۰۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سکه گرمی امروز

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۳.۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲,۷۰۰,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد هزار) تومان معامله شد

پاسخ دادن