نرخ رشد سالانه قیمت دلار ۱۷۲ درصد در اردیبهشت ماه ۹۸

در چهار دهه گذشته (به استثنای دهه هشتاد شمسی)، افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت کالاها همراه همیشگی اقتصاد ایران بوده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۲ خرداد ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر، تجربه اقتصاد ایران نشان می دهد سرکوب مستمر ارزش ریال (با شوکهای قیمت ارز) و به تبع آن بی ثباتی اقتصاد کلان تاثیر منفی بر روی سرمایه گذاری و تولید و معیشت و زندگی مردم داشته است، که اگر جز این بود پس از افزایش بیش از ۳۰۰۰ برابری قیمت دلار در ۴۳ سال گذشته، وضع اقتصاد، تولید و صادرات بایستی متفاوت از وضعیت اسفناک امروز بود.
بالاترین نرخ رشد سالانه (درصد تغییر میانگین ۱۲ ماه نسبت به دوره مشابه پیش از آن) قیمت دلار تاریخ ایران در اردیبهشت ۱۳۹۸ (ریاست همتی بر بانک مرکزی) رقم خورد و سیاست سرکوب ارزش پول ملی (با اخذ مالیات مردمی از عامه مردم) در سال ۱۳۹۹ نیز به شدت هر چه بیشتر تعقیب گردید و اکنون نیز ذینفعان رانت شوک افزایش قیمت ارز با استخدام اقتصادخوانده ها و رسانه های زرد در جهت حفظ قیمت بالا و غیر واقعی دلار تلاش می کنند.

#اقتصادایران #کارگزاران #نئولیبرالیسم #فسادرسمی #شوک_ارزی #غارت_ارزی #مالیات_تورمی

پاسخ دادن