نرخ عوارض پسماند کالاهای قابل بازیافت اعلام شد

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، نرخ عوارض پسماند کالاهای قابل بازیافت تولید شده و یا وارداتی را اعلام کرد.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۰ شهریور ۱۴۰۰

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، محمد مسیحی با اشاره به حکم بند (و) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور اعلام کرد: طبق قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آن‌ها قابل بازیافت است را اخذ و منابع حاصله را به ردیف درآمدی مرتبط در بودجه واریز کند. فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاهای مد نظر حداکثر دو ماه پس از ابلاغ قانون، توسط سازمان محیط‌زیست تعیین و اعلام می‌شود. براساس ماده قانونی فوق، تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تایید سازمان حفاظت محیط‌زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام کرده‌اند مشمول این عوارض نمی‌شوند.

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین بیان داشت: اشخاص تولیدکننده و واردکننده مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول (به شرح جدول زیر) مکلفند عوارض پسماند مواد اولیه، قطعات و کالاهای مشمول را به مأخذ قیمت فروش محاسبه و فرم اظهار و پرداخت عوارض پسماند را حداکثر پانزده روز از تاریخ انقضای هر دوره (پایان  هر فصل) در سامانه عملیات الکترونیک مالیات بر ارزش‌افزوده به نشانی www.intamedia.ir  تکمیل و مبلغ عوارض متعلقه را به‌حساب سازمان امور مالیاتی کشور تحت عنوان «درآمد حاصل از کالاهای دارای پسماند مخرب محیط‌زیست» ‌واریز کنند.

 نظارت بر اجرای پروژه‌های اجرایی کلان حوزه مدیریت پسماندها در بند ” و ” تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۰ آمده است که بر اساس آن فعالیت‌هایی مانند مدیریت اجرایی این پروژه‌ها بر عهده سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است، اما نظارت بر روند اجرای پروژه‌ها و نظارت بر حسن اجرای این پروژه‌های محیط زیستی مرتبط با حوزه مدیریت پسماند، بازیافت، بهینه سازی و ساماندهی مراکز مدیریت دفن پسماندها و تبدیل به انرژی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است.

بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست فهرست واحدهایی که مشمول پرداخت عوارض یک در هزار از درآمد خود هستند را به امور مالیاتی معرفی می کند و این سازمان عوارض را به صورت متمرکز و تجمیعی از این واحدها در یافت و به خزانه واریز می‌کند و سپس برای انجام پروژه‌های محیط زیستی مربوط به مدیریت پسماندها، در اختیار سازمان شهرداری ها و دهیاری ها قرار می دهد.

پاسخ دادن