نسخه الکترونیکی روزنامه اقتصادبرتر-شماره ۵۷۳

نسخه الکترونیکی روزنامه اقتصادبرتر-شماره 573
اقتصادبرتر

شماره پانصد و هفتاد و سومین  نسخه الکترونیکی روزنامه #اقتصادبرتر منتشر شد.

تهران – اقتصادبرتر – ۱۷ مهر ۹۸

شما می توانید شماره جدید نسخه الکترونیکی #اقتصادبرتر را از سایت #جار و #طاقچه  خریداری کنید.

پاسخ دادن