نصف ثروت جهان در دست ۸ نفر است

تهران- اقتصاد برتر- ۱۲ آذر ۹۶
برای چهارمین سال متوالی بیل گیتس عنوان ثروتمندترین فرد جهان را با خود یدک می‌کشد. این در حالی است که در ۲۳ سال گذشته بیل گیتس ۱۸ سال در رتبه اول قرار داشته است.

پاسخ دادن