نقدینگی از ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد

اقتصاد برتر

طبق برآوردهای #بانک-مرکزی در اسفند سال ۹۸ #نقدینگی کشور با رشد ۳۱.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ به ۲۴۷۲۱.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

تهران – اقتصادبرتر – ۲۶ خرداد ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رقم نقدینگی ۲۴ هزار و ۷۲۱ هزار میلیارد ریال در پایان اسفند ماه ۹۸
طبق برآوردهای بانک مرکزی در اسفند سال ۹۸ نقدینگی کشور با رشد ۳۱.۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ به ۲۴۷۲۱.۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
گفتنی است در اسفند ۹۸ سهم پول از نقدینگی ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومانی، ۴۲۷۳ هزار میلیارد ریال با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال ۹۷ و سهم شبه پول ۲۰۴۴۸.۵ هزار میلیارد ریال با رشد ۲۸ درصدی است.

لازم به ذکر است، رشدهای کنونی نقدینگی به هیچ وجه مطلوب بانک مرکزی نیست و رشد نقدینگی در سال ۹۸ که درحد ۳۱ درصد و بالاتر از متوسط بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بوده است نیز ناشی از فشار شدید تحریم صادرات نفت بر بودجه دولت و از طریق افزایش خالص ارزش دارایی های خارجی بانک مرکزی به دلیل خرید ارزهای ۱۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی بوده است.

همچنین تلاش بانک مرکزی در تشدید نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها و کاهش شدید آن و ممانعت از مسابقه نرخ سود بین بانک‌ها و نیز راه اندازی عملیات بازار باز و اصلاح رابطه بانک مرکزی با دخل و خرج بودجه دولت از طریق بازار سازی اوراق خزانه منتشره از سوی دولت، در راستای کاستن از نرخ رشد نقدینگی به عنوان منشاء اصلی تورم و بی ثباتی اقتصاد کلان است.

در پایان یادآور می شود، شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل نقدینگی و تورم، همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تأمین مالی سیاست ‌های توسعه‌ای بوده و امید است با روندی که آغاز شده است، شاهد نتایج مثبت آن درآینده باشیم .

پاسخ دادن