نماهنگ ثنای “روحانی” در رسای “شهید حججی”+ فیلم

روحانی در جلسه هیئت دولت هشتم شهریور ۹۶: شهید حججی اسماعیل زمان است/نگاه آرامش درمسیر قربانگاه،برای افتخارملی ما کافی است/جوانان ما درمسیر اهداف بلند و خاندان رسالت آماده ایثارند.

تهران – اقتصاد برتر – ۹ شهریور ۹۶

Xy3GE

 

پاسخ دادن