نمودار افراد واکسینه شده تاکنون در جهان

نمودار  درصد جمعیت واکسینه شده در جهان را در برابر بیماری کووید۱۹  نشان می دهد. 

تهران- اقتصادبرتر- ۱۸ بهمن ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر میزان افراد واکسینه شده در جهان به درصد به ترتیب زیر است:

آمریکا ۱.۸۱٪
انگلیس ۰.۸۲٪
آلمان ۰.۷۲٪
اروپا ۰.۶۴٪
دنیا ۰.۱۵٪
فرانسه ۰.۱٪

واکسیناسیون در ایران نیز از هفته آینده شروع میشود، اما برای ایجاد ایمنی جمعی باید بیش از ۸۰٪ جمعیت واکسینه شود.

پاسخ دادن