نمودار: بزرگترین رکود اقتصادی جهان از زمان رکود بزرگ

نمودار: بزرگترین رکود اقتصادی جهان از زمان رکود بزرگ

اقتصاد جهانی بزرگترین رکود را از زمان رکود بزرگ تجربه می کند.

تهران – اقتصادبرتر – ۱ شهریور ۹۹

به گزارش #اقتصادبرتر ، اقتصاد جهانی بزرگترین رکود را از زمان رکود بزرگ  به علت کرونا تجربه می کند.

پاسخ دادن