نمودار تحلیل تکنیکال: #شپنا در مسیر موج پنجم

نمودار تحلیل تکنیکال: #شپنا در مسیر موج پنجم

#شپنا به نظر ‌در موج ۴ قرار دارد و پس از تکمیل اصلاح به صورت مثلث می‌تواند وارد دامنه موج ۵ شود.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۹ مرداد ۹۹

تحلیل تکنیکال #شپنا

سهام شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) به نظر ‌در موج ۴ قرار دارد و پس از تکمیل اصلاح به صورت مثلث می‌تواند وارد دامنه موج ۵، با اهداف ۸۵۰۰ – ۱۱۰۰۰ تومان شود.

پاسخ دادن