نمودار: حرکت خزنده‌ی دلار در مسیر صعودی

نمودار: حرکت خزنده‌ی دلار در مسیر صعودی

دلار مدتی بین ۲۱ تا ۲۳ در نوسان بود اما طی چند روز اخیر گارد صعودی گرفته و در صورت شکست سقف مثلث، هدف ۲۷ هزار تومان را نشانه خواهد رفت.

تهران – اقتصاد برتر – ۱۰ شهریور ۹۹

حرکت خزنده‌ی دلار در یک مثلث و چسبیدن به سقف مثلث تراکمی:

همانطور که قبلا انتظار داشتم مدتی بین ۲۱ تا ۲۳ در نوسان بود اما در چند روز اخیر دلار گارد صعودی گرفته است و در صورت شکست سقف مثلث هدف ۲۷ هزار تومان را نشانه خواهد رفت. با این وجود در بلند مدت دلار هنوز هم پتانسیل ریزش دارد و الگوی کاهشی دلار در بلند مدت نقض نشده است.

حرکت دلار در روزهای آینده را به دقت زیر نظر بگیرید. در حالی که همه درگیر این موضوع هستند که بورس اصلاح کرده و یا ریزش کرده، دلار در حال ساختن کف‌های بالاتر است و به سقف مثلث تراکمی چسبیده است. روزهای آینده برای دلار و بورس حساس است و ممکن است دلار با شکست سقف این تراکم، سوخت حرکت مجدد بورس را فراهم کند(اگرچه که قیمت‌ها در بورس خود به خود جذاب شده است) البته این نظر شخصی بنده است و ممکن است با واقعیات متفاوت باشد.

در شرایط رکود تورمی هستیم و برای جلوگیری از ورود به فاز رکود مطلق، یکی از محرک‌ها همین دلار است. تغییرات دلار می‌تواند بازارهای کالایی، مسکن و بورس را همزمان تحریک کند. صندوق دارادوم هم که در حال پذیره نویسی است. 🤔

✍️ محسن عباسی

پاسخ دادن